Kopsavilkums par nolemto Ķekavas novada domes sēdēs septembra mēnesī