ĶEKAVAS NOVADA DOMES 2017.GADA AUGUSTA SĒŽU KOPSAVILKUMS

Sākam jaunu rubriku, kurā mēģināsim īsumā atspoguļot, par ko lēmušu mūsu novada runasvīri iepriekšējā mēnesī.