PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS 2017

Politiskā partija “Gods kalpot mūsu Latvijai” (GKL) tika dibināta 2016. gada 27. februarī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.

Partijas mērķis ir demokrātiskas un ekonomiski plaukstošas Latvijas valsts attīstība un cilvēku labklājības izaugsme.

Partijas priekšsēdētājs ir Andrejs Požarnovs.

GKL valdes locekle un Ķekavas nodaļas vadītāja – Agnese Geduševa.

GKL Ķekavas nodaļā pašlaik darbojas 75 biedri, no kuriem 19 biedri veido GKL Ķekavas nodaļas kandidātu sarakstu dalībai Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās.

Esam jauna komanda, bez līdzšinējas pieredzes politikā. Toties mūsu komandai ir kas cits: kompetence, aizrautība, spējas un pierādījumi, ka mums katram paša spēkiem izdevies pietiekami daudz sasniegt gan personīgajā, gan profesionālajā dzīvē.

Mūsu komandā ir dažādu jomu speciālisti – augsti kvalificēti valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki, juristi, uzņēmēji – cilvēki, kuri nemaz neprot tukši solīt, jo ik uz soļa jāsasniedz rezultāts.

Līdz šim esam darbojušies katrs savā jomā, un iesaistīties politikā nekad nav bijis un nav mūsu pašmērķis.

Tomēr, jāmin fakts, ka pēdējo gadu laikā esam risinājuši dažādas saimnieciskas problēmas, kā novada iedzīvotāji. Diemžēl, lūdzot palīdzību novada deputātiem un vadībai, vairākkārt rūgti vīlāmies. Pierādījās, ka pozīcijas deputātiem nav ne vēlmes, ne spēju reāli risināt saimnieciskus jautājumus – tā vietā, lai pieņemtu stingrus lēmumus, viņi izvairās no atbildības un aizstāv savas, ne iedzīvotāju intereses un izrāda necienīgu attieksmi pret mums.

Tādēļ pienāca brīdis, kad pacietības mērs bija pilns un mēs godprātīgi apņēmāmies – piedāvāt novadniekiem alternatīvu: jaunu komandu, kuras mērķis ir mūsdienīga novada pārvalde, kas orientēta uz novada attīstību, tā iedzīvotājiem, viņu vajadzībām un konkrētiem rezultātiem.

Uzskatām, ka Izaugsmes vārdā Ir jāmaina `vecā` sistēma. Ir jāatceras, ka domes deputātu darba devēji ir novada iedzīvotāji, kurus ir jāciena, jāuzklausa un jāiesaista lēmumu pieņemšanas procesos.

Ar šādu pieeju un – ar cieņu un pietāti pret jums, mēs piedāvājam savu kandidātu sarakstu šajās pašvaldību vēlēšanās, jo ir pienācis laiks pārmaiņām Ķekavas novadā!

Aicinām visus šā gada 3.jūnijā doties pie vēlēšanu urnām, pirms tam rūpīgi izsverot, kurai komandai uzticēt savu balsi! Izvēle ir jūsu rokās !

KANDIDĀTU SARAKSTS

 1. AGNESE GEDUŠEVA

Juriste. Rīcība

Es uzskatu, ka novadā vissvarīgākais ir iedzīvotājs! Ar šādu pieeju ir jāstrādā pašvaldībai.

Deputāti nedrīkst tērēt laiku un iedzīvotāju līdzekļus meklējot sev labumu, un plēšoties savā starpā, atstājot novadniekus novārtā.

Esmu radusi rīkoties, ne runāt un tukši solīt, tādēļ es nepiedāvāju utopiskus solījumus, kurus nav iespējams izpildīt. Es nāku ar zinošiem speciālistiem, profesionālu komandu un reāli paveicamu darbu plānu.

Ir jāstrādā saimnieciski, jāsasniedz konkrēti rezultāti un sabiedrība aktīvi jāiesaista lēmumu pieņemšanas procesā. Aicinu dot iespēju jaunai komandai, atverot durvis pārmaiņām!

 1. GATIS LĪCS

Uzņēmējs. Drosme

Mūsu novada spēks ir cilvēkos. Esam drosmīgi, centīgi un atvērti. Tieši tādiem arī jābūt novada vadītājiem. Mūsu novads tiek pārvaldīts slikti un reālie pašvaldības rezultāti neliecina, ka esam viens no bagātākajiem novadiem Latvijā. Novadā ir jāienāk pārmaiņām.

Es apsolu rūpīgi pievērsties novada saimnieciskajai dzīvei un sasniegt maksimālu efektu ar minimāliem resursiem. Es mācīšos no visiem Latvijas novadiem, un pārņemšu labāko un ieviesīšu to Ķekavas novadā. Mums jātuvinās skandināvu veiksmīgajam saimniekošanas modelim. Es to noteikti varētu uzsāk!

 1. VALDIS GRĪNVALDS

Jurists. Drošība

Esmu par pārmaiņām Ķekavā – par drošu un sakārtotu novadu. Uzņemos atbildību par drošības sistēmu un aktīvās atpūtas infrastruktūras pilnveidošanu novada izaugsmei un attīstībai.

 1. AIVARS BRŪZĪTIS

Informāciju tehnoloģiju speciālists. Uzdrīkstēšanās

Mana prioritāte ir vides un infrastruktūras sakārtošana. Lai katrs Ķekavas novada iedzīvotājs var ik uz soļa sajusties kā vienā no bagātākajiem un skaistākajiem Latvijas novadiem.  Lai ikviens var justies saimnieks savā zemē.

 1. RAIMONDS NITIŠS

Jurists. Risinājums

Prāts, vārds un darbs – tie ir manas dzīves stūrakmeņi. Prāts – spēja ieklausīties, iedziļināties, izprast un risināt. Vārds – spēja dot atbildīgus solījumus un nevairīties no atbildības. Darbs – uzņēmība, mērķtiecīga virzība pa kopīgo ceļu, nevis vieglāku un šaurāku pašlabuma taku meklēšana.

 1. ASKOLDS VALBAHS

Uzņēmējs. Kompromiss

Manī ir sportista gars un izturība: nevis sēdēšu, skatīšos un gudri runāšu, bet iešu un darīšu. Mana stiprā puse ir spēja atrast kompromisu: nekur, arī politikā, nevar tikai skaldīt un valdīt. Esmu par to, lai pieņemot pat nepopulārus lēmumus, mēs paliekam draugi.

 1. DIĀNA VANAGA

Juriste. Apņēmība

Ķekavas novadā jānodrošina vides attīstība un aktīvās atpūtas iespējas. Svarīga ir iedzīvotāju iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos. Esmu apņēmības pilna strādāt, lai panāktu ievērojamas pārmaiņas mūsu novadā. Ticu, ka man tas izdosies.

 1. ROBERTS BERNOTS

Uzņēmējs. Pozitīvisms

Esmu Ķekavas novada iedzīvotājs, uzņēmējs, četru bērnu tēvs. Šīs ir mūsu mājas. Diemžēl līdz šim novadā neesmu sajutis pietiekamu izaugsmi un cilvēcīgu attieksmi. Ir jānāk jauniem, spējīgiem vadītājiem ar patiesu pozitīvu pārmaiņu mērķi.

 1. RAITIS FORŠŪ

Uzņēmējs. Profesionalitāte

Esmu jauns un aktīvs, un vēlos padarīt mūsu novadu skaistāku un veselīgāku. Darīšu visu, lai profesionāli attīstītu sportisko dzīvi un aktīvās atpūtas iespējas ģimenēm, bērniem un jauniešiem Ķekavas novadā.

 1. IGORS KLEINS

Uzņēmējs. Risinājums

Ar Ķekavas novadu esmu saistīts trijās paaudzēs. Esmu gatavs strādāt jaunajā komandā un panākt labas pārmaiņas mūsu novadā. Pašvaldības deputātiem jādomā par iedzīvotājiem aktuālo problēmu risināšanu, nevis pašlabuma gūšanu.

 1. AIJA GARGURNE

Personāla vadības speciāliste. Pārliecība

Ķekavas novads ir manas mājas. Tas jāveido, lai dzīvotu ar gandarījumu. Novadu redzu kā vietu, ar kuru lepojas, kur svarīgs ir cilvēks no paaudzes paaudzē, kurā ir izaugsme, pārliecība, drošība. Kopā mēs spēsim !

 1. EGILS RUČEVICS

Tautsaimniecības plānošanas speciālists. Uzticība

Ja gribam ko jaunu un progresīvu, jāuzticas jauniem deputātiem gan pēc statusa, gan gadiem. Jāuzticas tiem, kuri ir brīvi no vecām, korporatīvām saitēm un no skeletiem skapjos. Tāpēc es izvēlos šo jauno, darbīgo komandu. Kopā mēs varam attīstīt Ķekavas novadu.

 1. KRISTĪNE BRŪZĪTE                

Izglītības zinātņu speciāliste. Izlēmība

Katlakalnu par savu mājvietu pirms 11 gadiem izvēlējāmies skaistās vides un labi attīstītās infrastruktūras dēļ. Kad nu mums to grib atņemt, nevaru palikt malā klusētājos. Iešu un rīkošos mūsu nākotnes vārdā!

 1. MAKSIS KAUFHERS

Uzņēmējs. Attīstība

Ķekavas novadu redzu kā vietu, kur jāattīsta uzņēmējdarbība, jāveicina iedzīvotāju skaita pieaugums un jārūpējas par saviem novadniekiem. Lai to paveiktu, apņemos strādāt godprātīgi un ar cieņu pret katru iedzīvotāju.

 1. KĀRLIS BRAMANIS

Mūzikas pedagogs. Inovācijas

Vērojot notiekošo Ķekavas novadā, esmu gatavs veltīt savas zināšanas un pieredzi, lai ar mūsdienīgu, inovatīvu domāšanu un rīcību uzlabotu kultūras un izglītības jomu.

 1. GUNTIS VANAGS

Sabiedriskā kārtības speciālists. Pārmaiņas

Esmu dzimis ķekavietis. Vēroju šī novada attīstību – izaugsmes nav, viss mūždien atduras pret aizbildinājumiem, savtīgām interesēm un nevēlēšanās ko mainīt. Ir laiks pārmaiņām Ķekavas novadā!

 1. JŪLIJA ZAHARKINA

Juriste. Saimnieciskums

Esmu pārliecināta, ka pašvaldības darbā galvenais ir saimnieciska pieeja un vienoti, cēli mērķi. Jāpārtrauc savstarpējie strīdi, ietekmes sfēru dalīšana un izsaimniekošana. Es ticu mūsu komandai un sev, tādēļ nāku strādāt kopīgu mērķu vārdā.

19. EDGARS PŪCIŅŠ

Uzņēmējs. Mērķtiecība

Esmu uzņēmējs, radis rūpīgi strādāt, lai sasniegtu konkrētus mērķus.

Ķekavas pašvaldībā nepieciešams saimniecisks komandas darbs, lai sniegtu iedzīvotājiem vēlamo rezultātu.

Par vienu no prioritātēm uzskatu uzņēmējdarbības attīstību novadā, jo tas dod gan darba vietas, gan ienākumus pašvaldības budžetā, lai varam sniegt iedzīvotājiem visu to, kas viņiem nepieciešams.

Es struktūrfondu apguve ir jāizmanto daudz aktīvāk, nekā tas notiek šobrīd. Ir jāveicina publiskās un privātās partnerības iespējas uzņēmējdarbībā, kā arī jāpiešķir konkrētas nodokļu atlaides, lai piesaistītu jaunus uzņēmējus mūsu novadam.

Ar jūsu atbalstu, es varu to paveikt !

 

PROGRAMMA

“Gods kalpot mūsu Latvijai” Ķekavas nodaļas komanda godprātīgi apņemas:

PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE

–    Izveidot uz iedzīvotāju vajadzībām balstītu novada pārvaldību ar atklātu un līdzvērtīgu abpusējo saziņu, tādejādi nodrošinot domes lēmumu pieņemšanas procesa caurskatāmību;

–    Izstrādāt efektīvu pašvaldības un tās iestāžu darbības un finanšu līdzekļu izlietojuma uzraudzību;

–   Izveidot  iedzīvotāju iesaistes sistēmu, nodrošinot iedzīvotāju dalību lēmumu pieņemšanas procesā un viedokļa apzināšanā;

–    Veicināt Eiropas Savienības struktūrfondu piesaisti novadam, izveidojot centralizētu sistēmu.

INFRASTRUKTŪRA UN VIDE

–    Pakāpeniski un mērķtiecīgi sakārtot ielas visās apdzīvotajās novada vietās, izveidojot informatīvo rīku par plānotajiem ielu remontiem un to izvēles kritērijiem;

–    Izveidot un labiekārtot peldvietas un atpūtas zonas pie Daugavas un citām ūdenstilpnēm, nodrošinot pieeju, atbilstošu infrastruktūru un nepieciešamos drošības pasākumus;

–    Izveidot vismaz divas plašas un vispusīgas bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas zonas novadā;

–    Nodrošināt kvalitatīvus, centralizētus ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumus;

–    Nodrošināt apgaismojumu diennakts tumšajā laikā apdzīvotās vietās, kur tas līdz šim nav nodrošināts;

–    Izbūvēt velo un gājēju celiņus – Valdlauči – Rāmava – Titurga – Baloži – Katlakalns – Ķekava;

–    Izbūvēt “guļošos policistus” novada apdzīvotajās vietās;

–    Izveidot jaunas autostāvvietas pie dzīvojamiem namiem;

–    Nodrošināt vides aizsardzības un sakoptības normu ievērošanu visā novadā;

–    Nodrošināt atkritumu šķirošanas iespējas visiem novada iedzīvotājiem.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

–    Izveidot topošo un esošo uzņēmēju (t.sk. mājražotāju) un amatnieku atbalsta infrastruktūras punktus novadā;

–    Veicināt publiskās un privātās partnerības iespējas uzņēmējdarbībā;

–    Veicināt uzņēmējdarbību, realizējot elastīgu nodokļu politiku. Piemēram, nodrošināt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi ēkām 50% apmērā uzņēmumiem, no kuru nodarbināto skaita vismaz 40% ir novada iedzīvotāji.

SOCIĀLĀ JOMA

–    Ieviest bezmaksas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu novadā šādām iedzīvotāju kategorijām:

 • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
 • politiski represētām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
 • nestrādājošām personām ar trešās grupas invaliditāti;
 • nestrādājošiem vecuma pensionāriem;
 • skolniekiem.

–    Palielināt bērna piedzimšanas pabalstu līdz 300 EUR par katru piedzimušo bērnu;

–    Paaugstināt pašvaldības līdzfinansējumu par PII pakalpojumu apmaksu par 30 EUR mēnesī;

–    Noteikt NĪN atlaidi iedzīvotājiem, kuri deklarējuši dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – 50 % apmērā (ēkām);

–    Noteikt NĪN atlaidi daudzbērnu ģimenēm, kuras deklarējušas dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – 75 % apmērā (ēkām);

–    Ieviest brīvpusdienas visiem skolu audzēkņiem līdz 9. klasei;

–    Ieviest bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs  audzēkņu vecuma grupai 5 – 6 gadi.

IZGLĪTĪBA UN SPORTS

–    Realizēt iedzīvotāju skaita pieaugumam atbilstošas mācību iestāžu infrastruktūras attīstību;

–   Celt izglītības (tai skaitā interešu izglītības) kvalitāti novadā;

–    Palielināt atbalstu sertificētu aukļu pakalpojumiem novadā;

–    Realizēt peldbaseina un sporta laukuma izbūvi pie Baložu vidusskolas;

–    Paplašināt un atbalstīt ārpus klašu un interešu izglītības iespējas, attīstot arī eksaktās jomas;

–    Nodrošināt ielu sporta veidu pieejamību visā novadā.

VESELĪBAS APRŪPE

–    Veicināt veselīgu dzīvesveidu:

 • ierīkojot novada apdzīvotajās vietās veloceliņus un pastaigu takas, āra trenažieru un sporta laukumus pieaugušajiem un bērniem;
 • rīkojot speciālistu lekcijas PII, skolās, sporta un interešu klubos;

–    Ieviest ikmēneša pabalstu veselības uzlabošanai novada iedzīvotājiem, kuri ir sasnieguši 70 gadu vecumu;

–    Nodrošināt bezmaksas transportu pensionāriem uz veselības aprūpes punktiem.

DROŠĪBA

–    Attīstīt videonovērošanas sistēmu novadā un izveidot videonovērošanas centru;

–    Palielināt pašvaldības policijas klātesamību Ķekavas novadā, pārskatot līdzekļu izlietojuma plānu, uzlabot materiāli tehnisko bāzi;

–    Izveidot Reģionālās pašvaldības policijas glābēju un ūdenskontroles vienību un aprīkot to ar nepieciešamo inventāru.

KULTŪRVIDE

–    Nodrošināt centralizētu kultūras pasākumu pārvaldību novada līmenī, nodrošinot pieejamību visiem novada iedzīvotājiem un lietderīgi izmantojot novada kultūras iestāžu resursus.

–    Atbalstīt un dotēt jauniešu, senioru un citu iedzīvotāju grupu iniciatīvas aktīvai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai (piem. māmiņu klubi, dejas, kori, domu biedru klubi, radošās darbnīcas).