Dome lēmusi par komiteju sastāviem

  0
  63

  16. jūnijā Ķekavas novada dome lēma par pastāvīgo komiteju sastāviem. Uz pirmo sēdi jau šodien plkst. 13.30 sanāks Attīstības komiteja. Tās darba kārtībā – komitejas priekšsēdētāja ievēlēšana.
  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20. panta pirmo daļu, 21. panta pirmās daļas 10. punktu, 50. pantu un 54. pantu, kā arī Ķekavas novada domes 2016. gada 21. februāra saistošo noteikumu Nr.9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums” 9. punktu, 16. jūnijā tika ievēlēti Ķekavas novada domes pastāvīgo komiteju sastāvi.
  Turpmāk domē darbosies piecas pastāvīgās komitejas: Finanšu, Attīstības, Saimnieciskās darbības, Izglītības, kultūras un sporta, kā arī Sociālo jautājumu komitejas.

   

  Ievēlētie Ķekavas novada domes komiteju sastāvi:
  Finanšu komiteja

  • Andris Ceļmalnieks;
  • Viktorija Baire;
  • Olafs Klūdziņš;
  • Indra Priede;
  • Juris Jerums;
  • Raimonds Nitišs;
  • Andis Adats.

   

  Attīstības komiteja

  • Neils Kalniņš;
  • Viktorija Baire;
  • Aigars Vītols;
  • Voldemārs Pozņaks;
  • Juris Žilko;
  • Gatis Līcis;
  • Andis Damlics.

  Saimnieciskās darbības komiteja

  • Neils Kalniņš;
  • Olafs Klūdziņš;
  • Juris Žilko;
  • Gatis Līcis;
  • Arnolds Keisters.

  Izglītības, kultūras un sporta komiteja

  • Andis Ceļmalnieks;
  • Dzintra Medne;
  • Aigars Vītols;
  • Juris Jerums;
  • Anastasija Prokopenko.

   

  Sociālo jautājumu komiteja

  • Dzintra Medne;
  • Indra Priede;
  • Valts Variks;
  • Raimonds Nitišs;
  • Arnolds Keisters.