Priekšvēlēšanu solījumi nav aizmirsti!

0
122

Bieži nākas dzirdēt pārmetumus politiķiem, ka tiklīdz tos ievēl Saeimā vai pašvaldībā, tie aizmirst par saviem priekšvēlēšanu solījumiem. Tomēr Ķekavas novada domes Gods kalpot mūsu Latvijai (GKL) deputāti jau ir pierādījuši, ka, pat atrodoties opozīcijā, jau no pirmās darba dienas tiek cītīgi strādāts, lai ieviestu dzīvē priekšvēlēšanu programmā definēto.

Jāsaka gan, ka opozīcijas deputātiem ir krietni grūtāk panākt savu priekšlikumu pieņemšanu un ieviešanu dzīvē. Bieži vien iedzīvotājiem tik ļoti nepieciešamie, no opozīcijas deputātu puses rūpīgi pārdomātie un sagatvotie priekšlikumi tiek noraidīti tikai tāpēc, ka tos ir iesniegusi opozīcija – skumji, bet fakts. Tas ir jautājums par to, kā koalīcijas deputāti vēlas publiski pasniegt paveiktos darbus. Ir manāma tendence nepieļaut situāciju, ka arī opozīcijas deputāti varētu iedzīvotājiem parādīt kādu reālu labi paveiktu darbu novadnieku labā. Kādēļ šāda pieeja? Varam tikai minēt.

Bet jebkura situācija mums ko māca un ļauj apgūt ko jaunu. Tātad šādā situācijā priekšvēlēšanu solījumu pildīšana un darbs Ķekavas novada iedzīvotāju labā no GKL deputātiem prasa stingru neatlaidību, lielas pūles, profesionālu pieeju un īpaši rūpīgu gatavošanos, kas arī tiek realizēts. Uz doto brīdi tiek darīts viss, lai pārliecinātu citus deputātus atbalstīt novadam svarīgo lēmumu pieņemšanu.

Kas tad ir izdarīts šajā nedaudz vairāk kā pusgada laikā?

Ir jāmin konkrēti padarītie darbi un priekšlikumi, kas tika sagatavoti un iesniegti šā sasaukuma domes pirmajos sešos mēnešos.

Pats pirmais GKL deputātu virzītais lēmumprojekts bija saistīts ar Pļavniekkalna skolu. Pēc ievēlēšanas Jaunās konservatīvās partijas (JKP) deputāti uzreiz piemirsa par to, ka bija jāatceļ iepriekšējās domes lēmums par skolas nojaukšanu. Tas nozīmē, ka kādu laiku septembrī mācības Pļavniekkalna skolā notika prettiesiski, jo lēmums pārcelt skolu uz Sporta ielu 2, Ķekavā vēl nebija atcelts. Nedēļu pēc mūsu deputātu iesnieguma nozares komitejā JKP sarosījās un iesniedza arī savu priekšlikumu, kas tika apvienots ar GKL deputātu iesniegumu un galu galā domes sēdē tas tika pieņemts, beidzot juridiski korekti sakārtojot šo jautājumu.

Savā priekšvēlēšanu programmā Ķekavas novada GKL komanda solīja ieviest nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi 50 % apmērā gadījumā, ja īpašnieks ir deklarējies savā īpašumā. Jau iepriekšējā gada septembrī attiecīgais priekšlikums tika sagatavots un pat guva domes Finanšu komitejas konceptuālu atbalstu, taču komitejas vairākums uzstāja, ka jautājums jāskata kontekstā ar budžetu. Iesniedzot atkārtoti priekšlikumu budžeta veidošanas procesā, domes jurists kopā ar pozīcijas deputātiem konstatēja, ka, ņemot vērā likumdošanas aktos noteikto, jebkuri NĪN atvieglojumi ir jāizstrādā līdz iepriekšējā gada novembra mēnesim, citādi Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija (VARAM) nepieņem izskatīšanai un apstiprināšanai NĪN izmaiņas. Līdz ar ko šobrīd nekādas izmaiņas šajā jomā nav iespējamas. Diemžēl vienīgais, ko izdevās panākt ir lēmums par darba grupas izveidošanu, kas izstrādās jaunus saistošos noteikumus, kuri regulē NĪN piešķiršanu Ķekavas novadā. GKL komanda rūpīgi sekos līdzi šim procesam un piedalīsies darba grupas sanāksmēs, lai tiktu panākti NĪN atvieglojumi novada iedzīvotājiem.

Runājot par nākamo GKL priekšlikumu, var minēt, ka ne mirkli netiek aizmirsti arī novada pensionāri. Sagatavotais budžeta priekšlikums paredzēja 10.00 EUR ikmēneša pabalsta piešķiršanu visiem pensionāriem, kas sasnieguši 65 gadu vecumu. Šī atbalsta realizācijai budžetā būtu jāparedz 384 000 EUR. Iesniegtais priekšlikums tika atbalstīts arī no Sociālā dienesta puses. Tomēr šo priekšlikumu ir izdevies ieviest tikai daļēji, jo pie budžeta sastādīšanas un veidošanas procesa opozīcija netika pielaista, iepazīstinot viņus ar jau sagatavotu budžeta gala dokumentu vien dienu pirms domes sēdes. Un tomēr Finanšu komitejā tika panākta vienošanās, ka Sociālais dienests sagatavo saistošo noteikumu projektu paredzot 50.00 EUR ikgadējo pabalstu pensionāriem. Tas gan vēl tiks skatīts Finanšu komitejā, līdz ar to vēl nav zināms vai tas tiks virzīts tālāk uz domes sēdi un tiks pieņemts. Turpmāk, sekojot līdz budžeta izpildei uz budžeta grozījumiem, GKL Ķekavas nodaļas deputāti noteikti iesniegs priekšlikumu, lai pabalstu nodrošinātu un tā apmēru sistemātiski palielinātu.

Par nožēlu jāsaka, ka koalīcijas atbalstu nav guvis arī mūsu priekšlikums par brīvpusdienu nodrošināšanu skolniekiem no 6. līdz 9. klasei. Arī izskatot šo priekšlikumu koalīcija apgalvoja, ka tas jāskata kontekstā ar budžetu, bet pie budžeta veidošanas tika paredzēti līdzekļi tikai brīvpusdienām 6. klases audzēkņiem. Jāpiebilst, ka brīvpusdienas savas pašvaldības izglītības iestādēs nodrošina daudzas Latvijas pašvaldības, kuras nav tik turīgas kā Ķekavas novads, bet mūsu koalīcijas deputātiem acīmredzot ir citas prioritātes. GKL Ķekavas novada domes deputāti noteikti atkārtoti iesniegs izskatīšanai šo daudzām ģimenēm tik ļoti svarīgo priekšlikumu.

Domājot par ģimenēm ar bērniem, tika arī sagatavots un iesniegts lēmumprojekts par bērna piedzimšanas pabalsta palielināšanu no 210.00 EUR uz 300.00 EUR. Sociālais dienests iesniegto priekšlikumu atbalstīja un pēc ilgām diskusijām Sociālā komiteja vienbalsīgi konceptuāli nobalsoja par to, ka Sociālais dienests sagatavo saistošo noteikumu projektu paredzot 300 EUR piedzimšanas pabalstu. Tomēr gala lēmums vēl netika pieņemts. Sociālajam dienestam tika uzdots sagatavot apkopojumu par iespējamo pabalsta apjomu ietekmi uz budžetu ar soli plus 10 EUR no esošā pabalsta apmēra, kas nozīmē ka šis pabalsts varētu augt  – katrreiz, kad budžetā tiek rasta tāda  iespēja par 10 EUR to palielinot. Arī šajā jautājumā vēl nav zināms vai tas tiks pieņemts un ieviests dzīvē, vai tas atkal jau tiks noraidīts nesaprotamu iemeslu dēļ.

GKL Ķekavas nodaļas komanda ir aktualizējusi arī novadam visnotaļ svarīgu jautājumu, kas skar drošību. Pēdējā laikā ir strauji audzis zādzību skaits no privātīpašumiem mūsu novadā, tādēļ tika sagatavots un iesniegts budžeta pieprasījums video novērošanas sistēmas attīstīšanai. Šādas sistēmas ieviešana un attīstīšana visā Ķekavas novadā prasa vērienīgus līdzekļus, tādēļ  to nav iespējams paveikt vienā mirklī. GKL sniegtais priekšlikums piedāvāja uzsākt šos darbus pakāpeniski, uzstādot un izvietojot kameras vispirms vienā no novada apdzīvotajām vietām – Baložu pilsētā. Lēmumprojektam tika pievienoti detalizēti aprēķini un darbības plāns. Par video novērošanas sistēmas attīstības nepieciešamību, pēdējo 6 mēnešu laikā, tika runāts daudz. Tika organizēta deputātu tikšanās ar Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieku, tika regulāri uzsvērta šī jautājuma būtība. Budžeta kontekstā tika daudz diskutēts par to gan ar policijas priekšnieku, gan izpilddirektoru un domes priekšsēdētāju. Reģionālās pašvaldības policijai ir uzdots izstrādāt video novērošanas koncepciju. Uz doto brīdi, pieņemot 2018. gada budžetu konkrēti GKL sniegtais priekšlikums netika atbalstīts. GKL deputāti noteikti rūpīgi sekos līdzi šī konkrētā priekšlikuma virzībai un realizācijai.

Attiecībā uz teritorijas plānojumu, no GKL deputātu puses tika piedāvāts izslēgt absurdo normu, ka palīgēkas (šķūnis, ceļš, apstādījumi, garāža, žogs utt.) nevar pārsniegt 30% no galvenās ēkas apjoma. Tomēr par izbrīnu šis priekšlikums tika noraidīts. Pamatojums bija visai dīvains – norma it kā šobrīd ir, bet reāli dzīvē tā netiekot piemērota (kas gan neatbilst patiesībai). Tika sniegta atbilde, ka tiek izstrādāts jauns teritorijas plānojums, kur šāda norma nebūs. Bet uz doto brīdi minētā norma tomēr ir spēkā un nav īsti zināms, kad tā reāli tiks atcelta.

Ejot kopsolī ar tehnoloģiju attīstību GKL deputāti iesniedza lēmumprojektu par iespēju attālināti piedalīties domes un komiteju sēdēs. Tas dotu iespēju visiem deputātiem piedalīties visās sēdēs arī komandējumu un dienesta braucienu laikā, īpaši tad, ja tiek sasauktas ārkārtas domes vai komiteju sēdes. Nenoliedzami, ka ikdienas darbā iespēja piedalīties domes sēdēs attālināti būtu ļoti nozīmīga opozīcijas deputātiem, kuriem deputāta pienākumi tomēr nav pamatdarbs, kas nozīmē, ka nereti ir jāapvieno darba pienākumu veikšana savā līdzšinējā darba vietā ar deputāta pienākumiem Ķekavas novada domē. Šāda darbu apvienošana notiek, jo, pēc līdzšinējās pieredzes fakts, ka esi opozīcijas deputāts automātiski liecina par to, ka darba slodze un atalgojums nav pielīdzinām pilna laika algotam darbam. Lai arī ir zināmi fakti par slikto pieredzi attālinātās dalības iespējai domes darbā, kad pāris Ķekavas novada deputāti no Saskaņas centra (SC) to ļaunprātīgi izmantoja savtīgos nolūkos, to tomēr nevajadzētu izvirzīt par argumentu kādēļ neizmantot šo mūsdienām atbilstošo iespēju domes darba pilnveidošanai. Lemjot par šādu iespēju domes sēdē, deputātu vairākums tomēr nesaprotamu iemeslu dēļ priekšlikumu noraidīja.

GKL Ķekavas nodaļas komanda ar pilnu atbildības sajūtu arī turpmāk aktīvi strādās un darīs visu iespējamo novada un tās iedzīvotāju labā, uzklausot novadnieku vajadzības un realizējot GKL Ķekavas nodaļas priekšvēlēšanu programmas uzstādījumus!

 

RIHARDS VIKMANS

LEAVE A REPLY