Par Ķekavas novada domes septembra mēneša sēdes aktualitātēm

0
216

Pagājušās nedēļas domes sēdē tika izskatīti 39 jautājumi. Gana apjomīgs darbs deputātiem, bet citādi nav iespējams, ja mēneša laikā tiek sasaukta tikai viena domes sēde, kura norisinājās šā gada 21.septembrī.

Izskatāmo jautājumu loks bija gana plašs. Ar visiem sēdes darba kārtības jautājumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā.

http://www.kekava.lv/pub/index.php?id=1649&gid=85&lid=10694

Mēs minēsim svarīgākos un mūsuprāt interesantākos.

Sēdes pirmajā cēlienā vieni no svarīgākajiem jautājumiem saistījās ar komisiju sastāva ievēlēšanu. Tika ievēlēti Vērtēšanas, Administratīvās un Iepirkumu komisijas un Bērnu lietu apakškomisijas locekļi. Arī mēs, GKML Ķekavas nodaļa, pieteicām savus pretendentus darbam šajās komisijās – novada iedzīvotājus ar augstāko izglītību un vērā ņemamu darba pieredzi konkrētās jomās. Pretendenti no mūsu puses tika izvēlēti atbilstoši komisiju darba specifikai un to kandidatūra arī tika argumentēti pamatota. Kā piemēram, izvirzījām Kristīni Brūzīti darbam Bērnu lietu apakškomisijā, kurai ir izglītības zinātņu maģistra grāds un ilggadēja pieredze darbā pirmsskolas izglītības jomā. Raimonds Nitišs tika pieteikts darbam Administratīvajā komisijā, jo ir maģistra grāds valsts pārvaldē (Uzņēmumu un iestāžu vadītājs) un ilggadēja darba pieredze  Rīgas pašvaldības policijā vadošos amatos. Tika pieteikti arī citi zinoši un spējīgi kandidāti. Bet, diemžēl, mums nezināmu iemeslu dēļ, tieši visi mūsu pieteiktie pretendenti tika uzskatīti par nederīgiem darbam šajās komisijās. Tai pat laikā – naski tika apstiprināti citi kandidāti, kurus pārsvarā raksturoja viena kopīga iezīme – tās visas ir pietuvinātas personas konkrētiem koalīcijas pārstāvjiem.

Mazliet atkāpjoties no jautājuma par komisijām un to locekļiem, noteikti ir jāpiemin arī fakts, ka mēs uzskatām, ka koalīcijas un opozīcijas deputātiem ir izteikti nevienlīdzīgi dotas iespējas strādāt iedzīvotāju labā, jo sadalījums darbam pastāvīgajās komitejās ir neproporcionāls. Pamatā visās komitejās koalīcijas deputātu pārsvars ir neproporcionāli liels, līdz ar to – daudziem deputātiem netiek dota iespēja pilnvērtīgi darboties, kas loģiski noved pie ķīviņiem un  garām un dažubrīd pat karstām diskusijām tieši domes sēžu laikā.

Tas mūsuprāt ir vadības attieksmes jautājums. Mēs šeit neredzam profesionāli organizētu komandas darbu un atvērtas un mūsdienīgas pārvaldības praksi.

Ir jāuzsver, ka pēc domes GKLM deputātu pieprasījuma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir veikusi pārbaudi par vietu sadalījumu domes komitejās un ir konstējusi likuma Par pašvaldībām normu pārkāpumu, kuru Ķekavas domei ir uzdots novērst.

Jāmin fakts, ka lielākā daļa domes sēdē izskatāmo jautājumu saistījās ar tīri saimnieciskām formalitātēm, kuras gan tika salīdzinoši operatīvi lemtas un neizraisīja diskusijas.

Noteikti ir jāpiemin domes sēdes pēdējais izskatītais jautājums  – Par mācību procesa nodrošināšanu, kurā tika apspriesta Pļavniekkalna skolas nākotne. Deputāti tika aicināti atbalstīt Pļavniekkalna skolas darbību atstāt esošajā  skolas atrašanās vietā – Pļavniekkalna ielā 20, Katlakalnā, nepārceļot to uz Skolas ielu 2, Ķekavā, kā to bija lēmuši iepriekšējās domes deputāti. Šajā jautājumā pārsteigumi mūs nesagaidīja un tika nolemts saglabāt skolas darbību esošajās telpās, ko pilnībā atbalsta GKLM. Te gan jāpiemin, ka mūsu (GKML) deputāts Gatis Līcis jau iepriekš bija norādījis domes deputātiem, ka būtu savlaicīgi jāatceļ iepriekšējās domes pieņemtais lēmums par Pļavniekkalna skolas darbības pārcelšanu uz Skolas ielu 2, Ķekavā, un tika izstrādāts un iesniegts domes lēmuma projekts šajā sakarā. Bet šī nianse netika sakārtota laikā līdz šā gada 1.septembrim, kad tika uzsākts mācību gads. Līdz šai domes sēdei var droši teikt, ka mācību procesa norise Pļavniekkalna sākumskolas esošajās telpās notika pretlikumīgi. Bet tikai no 21.septembra tas ir likumīgi. Tai pat laikā vēl pēdējā augusta domes sēdē (31.08.2017.) svarīgāk vadošajiem deputātiem likās nosūtīt visu domes vadību vienlaikus komandējumos, nevis sakārtot dokumentāciju, kas saistās ar skolas turpmāko pastāvēšanu un darbu.

Šāda situācija cerams radās tikai tādēļ, ka jaunie domes deputāti vēl mācās un apgūst visas profesionālās nianses.

Bet tomēr nevar nepieminēt vēl vienu faktu, kurš ir realizējies klusi un ārpus domes sēdēm – Ķekavas novada domes priekšsēdētāja ir pieņēmusi sev darbā padomnieku – Andri Volanski (JKP), kuram ir teju tikpat liels atalgojums kā priekšsēdētājas vietniekiem, kā arī ievērības cienīgas pilnvaras. Padomnieka pienākumos ietilpst teju viss, kas būtu jādara domes priekšsēdētājai, izņemot tikai dažas nianses, kā piemēram – domes sēdes un komitejas vadīšana.

Tad nu sanāk tā, ka tika samazināts domes priekšsēdētāja vietnieku skaits no trim uz diviem, lai it kā ietaupītu pašvaldības iedzīvotāju līdzekļus, bet – tomēr nē, šie līdzekļi aiziet vadītājas padomniekam. Un šādi ļoti naski un bez īpašas skaidrošanās ar koalīcijas deputātiem par to, kam kādi amati pienākas un kā tos līdzvērtīgi sadalīt, viens spēks tiek pie vēl viena vērtīga amata. Nu – cerēsim, ka padomi būs zelta vērti un tas mums visiem atmaksāsies vismaz dubultā. Lai visiem veicas !

LEAVE A REPLY