Auklis. Kas tas par zvēru ?

0
62

Ķekavas novadā tāpat kā daudzos citos Pierīgas novados pēdējo desmit gadu laikā iedzīvotāju skaits ir krietni vien palielinājies. Daudzu gadu garumā šo faktu Ķekavas novada pašvaldība bija ignorējusi un jau labu laiku ir pienācis tas brīdis, kad novads vairs nespēj nodrošināt savus iedzīvotājus ar vajadzīgo infrastruktūru.

Desmit gadus atpakaļ pastāvēja uzskats, ka mums valstī taču ir demogrāfiskā krīze un ka jaunas pirmskolas izglītības iestādes mums nav vajadzīgas. Vēlāk novada vadība saprata, ka laikam Ķekavas novada iedzīvotāji neklausa statistikai un ka bērni tomēr dzimst un arī no Rīgas uz šejieni pārceļas daudz jaunu ģimeņu ar bērniem. 2010.gadā tika atvērta PII Bitīte, taču, neskatoties uz to, bērniem vietas pirmsskolu izglītības iestādēs pietrūka.

2012.gadā Ķekavas novada pašvaldība pieņēma ļoti pozitīvu lēmumu pa aukļu dienesta izveidi. Tika izveidota novada aukļu datubāze un tika noorganizētas pirmās apmācības, kurā aukles varēja iegūt sertifikātu un līdz ar to arī pašvaldības līdzfinansējumu 120 latu (aptuveni 170 eiro) apmērā par katru pieskatāmo bērnu. Pamata uzstādījums bija, ka aukle veic bērna pieskatīšanu un primāro aprūpi, bet neveic nekādas apmācības. Tāds pats līdzfinansējums tika noteikts arī privātajiem bērnudārziem.

2013.gadā notika vēl viens labs pavērsiens – arī valsts attapās, ka valstī pastāv problēmas ar bērnudārziem un kopīgais līdzfinansējums tika palielināts līdz 160 latiem, jeb 228 eiro. Tas bija visai labs lēmums, jo vecāki, kuriem līdz šim aukļu pakalpojumi nebija pa kabatai, varēja tos atļauties. Tomēr viss labais ar laiku beidzas – valsts atbildīgās institūcijas nāca pie secinājuma, ka pirmskolas izglītība un bērnu uzraudzība ir pašvaldību problēma un no 2016.gada 1.jūnija savu līdzfinansējumu atcēla. Šinī kontekstā Ķekavas pašvaldība nolēma, ka tā līdzfinansēs aukles un privātos bērnudārzus 156 eiro apmērā, kas ir aptuveni pa 14 eiro mazāk nekā pašos aukļu dienesta pirmsākumos. Līdz ar to ļoti daudzi vecāki vairs nevarēja atļauties aukļu pakalpojumus.

Ar 2017.gada sākumu Ķekavas novada pašvaldība izlēma, ka tā palielinās līdzfinansējumu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm līdz 228 eiro, bet auklēm atstāja līdzšinējos 156 eiro. Pašvaldības skaidrojums šinī jautājumā bija tāds, ka pirmsskolas izglītības iestādēs tiek veikts arī izglītošanas darbs, bet aukles veic tikai bērna uzraudzību, līdz ar to tiek uzsvērts, ka no privātajām izglītības iestādēm tiek saņemts kvalitatīvāks pakalpojums. Par to gan gribētos pastrīdēties, jo privātajos un valsts bērnudārzos pilnīgi normāli skaitās, ja uz 25 bērnu grupiņu ir viena audzinātāja un viena auklīte, savukārt aukle oficiāli drīkst uzraudzīt maksimāli piecus bērnus. Pie tam pašvaldības bērnudārzos ļoti bieži ir situācija, kad kaut kādu iemeslu dēļ (audzinātājas slimība u.c.) grupiņā reāli strādā viens cilvēks. Rezultātā sanāk, ka par ļoti līdzīgu pakalpojumu Ķekavas pašvaldība maksā dažādu cenu, kas nav godīgi gan attiecībā pret auklēm, gan pret vecākiem, kuru bērniem nepietiek vietas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Mūsu komanda uzskata, ka pirmsskolas bērnu uzraudzība ir viens no primārajiem pašvaldības uzdevumiem. Ja pašvaldība nevar nodrošināt bērniem vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, tad tai ir jārod iespēja nodrošināt iedzīvotāju bērniem vai nu apmeklēt privātos bērnudārzus, vai izmantot aukles. Mēs uzskatām, ka par līdzvērtīgiem pakalpojumiem arī ir jāmaksā līdzvērtīga cena. Tātad arī auklēm pienāktos 228 eiro līdzfinansējums, kaut gan pašvaldības pienākums ir nodrošināt šādu pakalpojumu pilnīgi visiem pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem bērniem. Tas nozīmē, ka bērnu vecākiem vispār nevajadzētu pa bērnu uzraudzības pakalpojumu maksāt nevienu centu, bet kā jau mēs labi zinām, tad Ķekavas novadā likumdošanai ir tikai rekomendējošs raksturs.

Aivars Brūzītis

LEAVE A REPLY