Ir beidzot jāsakārto infrastruktūra

0
75

Automašīnu novietošana padomju laikos celto daudzdzīvokļu māju pagalmos kļūst arvien sarežģītāka, jo automašīnu skaits tikai palielinās, bet pagalmu izmēri paliek nemainīgi.

Varbūt kādam var likties, ka tā nav lielākā problēma novadā, par kuru vajadzētu uztraukties. Tomēr uzskatu, ka novadā nevar būt nozīmīgas un maznozīmīgas problēmas, par kurām tiek aizmirsts. Jautājumus var rindot prioritārā secībā, tajā pat laikā ņemot vēra to risinājumu sarežģītības pakāpi.

Atgriežoties pie stāvvietu jautājuma daudzstāvu māju iekšpagalmos, varam secināt, ka jautājums jau sen ir aktuāls, bet kaut mazākie risinājumi izpaliek. Protams ir arī objektīvi apstākļi, kas ir iekšpagalmu izmēri, kurus nevar izmainīt. Bet ir lietas, kas ir realizējamas īsā laika posmā ar minimāliem resursiem, kā piemēram, automašīnu novietošanas veida noteikšana, izmantojot vai nu ceļazīmes vai atzīmes uz ceļa seguma. Vienkārši, ātri un efektīvi, kas dod jūtamu rezultātu uzreiz.

Turpinot tēmu par sakārtotu un iedzīvotājiem draudzīgu vides veidošanu, vēlos akcentēt, tā saucamo, graustu un nesakopto teritoriju jautājumu. Iespējams, ka mūsu novadā šī problēma nav tik aktuāla kā lielajās Republikas pilsētās, bet tā tomēr eksistē un pašvaldība nevar to ignorēt. Var jau teikt, ka priekš tā mums ir Reģionālā pašvaldības policija un Administratīvā komisija. Tomēr vēlētos nepiekrist, jo abu šo institūciju pamata uzdevumi ir citu jautājumu risināšana.

Pēc savas personīgās pieredzes, kā piemēru jautājumu risināšanai, varu minēt Rīgas pilsētu, kur ir izveidota Vidi degradējošo būvju komisija, kura jau kādu laiku bez būvēm izskata arī nesakopto teritoriju jautājumu. Lai izskatītu Komisijas kompetences jautājumus pēc iespējas objektīvāk un efektīvāk, tajā ir apvienoti daudzu pašvaldības iestāžu pārstāvji, kā piemēram, Pašvaldības policija, Administratīvā komisija, Izpilddirekcijas, Īpašuma un Finanšu departamenti, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Būvvalde u.c.

Modelis katrā pašvaldībā, protams, var atšķirties, bet galvenais ir, lai pašvaldība šos vidi degradējošo būvju un nesakopto teritoriju jautājumu risinātu pēc iespējas efektīvāk un ne tikai ar represīvam metodēm, bet izprotot arī iedzīvotāju problēmas. Mēs taču visi gribam dzīvot sakoptā, videi draudzīgā un drošā novadā.

Nobeigumā gribētu padalīties ar sajūtām un pārdomām, kuras mani pamudināja iet politikā un balotēties šajās pašvaldību vēlēšanās. Vairāk ka 20 gadus esmu nostrādājis struktūrās, kas rūpējas par valsts iekšējo un ārējo drošību. Vispirms jau Latvijas neatkarības izcīnīšana un nosargāšana 90.gadu sākumā I Policijas bataljona un LR Drošības dienesta rindās, pēc tam Nacionālo bruņoto spēku dažādas struktūras un amati, daudzu gadu dienests Latvijas diplomātiskajās un militārajās pārstāvniecībās ārzemēs, aizstāvot mūsu valsts intereses. Paralēli iegūstot gan augstāko militāro, gan vairākas dažādu jomu, civilās augstākās izglītības.

Atgriežoties mājās – mūsu novadā man radās sajūta, ka kamēr vieni darbojas un strādā mūsu valsts interesēs, citi ir izveidojuši mūsu novadu par privātu uzņēmumu pašlabuma iegūšanai un novada iedzīvotāji ir tikai tāpēc, lai šīs, šaura personu loka, vajadzības apmierinātu. Domāju, ka ne tikai man vienam ir radusies šī sajūta, noskatoties uz mūsu novada domes darba stilu, prioritātēm un saskarsmes stilu ar iedzīvotajiem. Man politika nav vajadzīga, lai pašapliecinātos. Es jau to savā dzīvē esmu izdarījis. Bet tas ir vienīgais veids, lai atgrieztu to zemi un novadu kā Latvijas sastāvdaļu, par kuru esmu cīnījies un aizstāvējis tās intereses visus šos gadus.

Partijas “ Gods kalpot mūsu Latvijai” rindās esmu atradis domubiedrus – cilvēkus, kuri vēlas un ir gatavi sekot šiem principiem, idejām un ne tikai ar vārdiem, bet ar darbiem izveidot mūsu novadu, mūsu mājas, par vietu, ar kuru varam lepoties.

Neaizmirsīsim, ka Latvija sākās šeit – ar mūsu mājām.

Raimonds Nitišs

LEAVE A REPLY