Ieviešot pārmaiņas, ieguvēji būsim mēs visi !

0
470

„1993.gadā, kad viss sākās, pat telpu īsti nebija”, tā savu stāstu par Ķekavas novadu uzsāk Egils Ručevics, ar teikto domādams pašvaldībā notiekošo pirms vairāk kā divdesmit gadiem, „uz ciema padomi nāca cilvēki, kuriem bija zemes, īpašumu problēmas, tādi tolaik bija iedzīvotājiem svarīgie jautājumi ”.

Daudz pa šo laiku ir bijuši arī tādu pašlabuma meklētāju, kas apvieno to, ko dod nonākšana īstajā brīdī, īstajā vietā, tādi, kas tika klāt veciem cilvēkiem ar zemītēm, pajām, īpašumiem un kuri nezināja, ko ar to visu iesākt, savukārt pirmie izmantoja vispārējo apjukumu.

Tagad daudz kas ir mainījies, viss sadalīts, ejam tālāk un nu mums ir jādomā par to, kā turpināt pareizi un gudri attīstīt novadu, kā piesaistīt iedzīvotājus, jauniešus un uzņēmējus savām mājām, veicinot kopējo labklājību.

Negribu noliegt to, ko dara šobrīd pie teikšanas esošie cilvēki, viņi ir darījuši, cenšas, taču jautājums ir – kā tas tiek darīts, un tā jau ir cita lieta. Ņemot vērā to, ka visu laiku ir dzirdama murdoņa, neapmierinātība ar to, kas notiek, skaidrs, ka ir daudz slēptu akmeņu. Viss ir necaurspīdīgi. Par darbiem stāsta, bet ne līdz galam. Iedzīvotājs nezina kādā veidā jautājumi tiek risināti, kā pieņem lēmumus, pēdējais skaļākais jautājums par baznīcas zemi, piemēram.

Saprotams, ka laiku pa laikam pie teikšanas jābūt jauniem cilvēkiem. Cilvēkiem, kuri nāk ar jaunām idejām, ar citu skatījumu, piedāvājot atšķirīgus risinājumus, pretēji tam, kas ir šobrīd un ir iesīkstējis.

Par iespējām vidējiem un maziem uzņēmējiem

Desmit un vairāk gadu nostrādājis būvniecības jomā, vadot privāto uzņēmumu, kas nodarbojas ar celtniecības pakalpojumu veikšanu, Ručevica kungs zina daudz teikt par niecīgajām iespējām ielauzties vietējā tirgū vidējam vai mazam uzņēmējam. „Šī brīža situācija noteikti jāmaina”, saka uzņēmējs.

Runājot par celtniecības jomu, pašvaldība rīko konkursus, notiek būvniecība, bet strādā pamatā vienas un tās pašas firmas, un tās ir lielās firmas. Mazajam, vidējam uzņēmējam nav iespēju uzvarēt pašvaldības rīkotajā konkursā, lai iegūtu iespēju veikt pasūtījumu. Kādēļ? Konkursa, iepirkuma nosacījumi ir viennozīmīgi labvēlīgi lielajiem uzņēmējiem, vidējie uzņēmēji nemaz netiek tur iekšā, notiek negodīga cīņa, kurā mazais uzņēmējs ir nostādīts tādā kā pabērna lomā.

Ir jāmaina pieeja, likumdošana, jādomā par to, lai arī vidējais uzņēmējs varētu uz ko pretendēt. Tas, savukārt, radītu gan reālas konkursa iespējas, kopējo izmaksu samazinājumu, godīgā ceļā iegūtu darbu, kā arī kvalitāti.

Šobrīd situācija ir tāda – valstī veidojas monstri, kas atļaujas cenu spiest lejā tā, ka rodas jautājums, kā vidējais uzņēmējs var uz ko pretendēt un kā vispār var pastāvēt. Tiek radīts liels industriālais parks, kas atbīda mazo uzņēmēju. Tāda reāla divkosība, likumdošana, kas viennozīmīgi labvēlīga lielajiem uzņēmējiem, kas veicina vēlmi aizbraukt no šīs valsts, strādāt kaut kur ārzemēs, nevis pašu zemē.

Lūk, piemērs par tā sauktajām „fasādes programmām”. Ikdienā celtnieki šos vienkāršos darbus veic ātri un kvalitatīvi, bet kas notiek tagad? Tiek uzstādīti konkursa noteikumi, kas labvēlīgi un izpidāmi vien lielajam uzņēmējam, apgrozījums – miljons, pieredze vismaz trīs līdzvērtīgos darba objektos, kas mazajam uzņēmējam nemaz nevar būt! Kā lai tiek pie pirmā pasūtījuma? Virkne nosacījumu, ko izpildīt nav iespējams. Rezultātā konkursu vinnē lielais uzņēmējs un noslēdz līgumu par darbu izpildi ar tiem pašiem mazajiem uzņēmumiem.

Daudz tādu piemēru, kad konkursam iesniegta reāla, rūpīgi aprēķināta tāme, bet konkurss noslēdzas par labu uzņēmumam, lielam uzņēmumam, ar tāmi, kas ir uz pusi mazāka. Kā tas iespējams?

Var tikai minēt –  vai nu tiek ekonomēts uz materiāliem un zaudē kvalitāte, vai darbinieku algām, kas tiek „atņemtas” strādniekiem, vai netiek maksāti nodokļi, kur zaudētāji esam mēs visi, nodokļu maksātāji.

„Mans priekšlikums un doma”, ar pārliecību saka Ručevica kungs, „pašvaldībai konkursu nosacījumi ir jāorganizē labvēlīgāki mazajam, vietējam uzņēmējam. Mēs esam par to, lai pašu spēkiem un idejām attīstītu Ķekavu, paliekot iekšā novadā gan ar nodokļiem, gan atbalstot un iestājoties par vietējiem iedzīvotājiem”.

Par tūristiem vilinošu un ģimenēm draudzīgu vidi

Jautāts par atpūtas un apkārtnes baudīšanas iespējām Ķekavas novadā, Egils Ručevics aizdomājas par to, kāda Ķekava izskatās pa Bauskas šoseju garāmbraucošo acīm. Industriālas noliktavu ēkas, sagruvušas sētas, piecstāvu dzīvokļu mājas, šaušalīga paskata reklāmas, kas uzstādītas uz aprūsējušiem auto ceļa malā utt. Bēdīgi. Arī pašā Ķekavā nav tā īsti ko apskatīt. Jā, ir baznīca un upes krasts vienā niecīgi mazā teritorijā drīzumā būs sakopts, taču, braucot pa šoseju, nav kur acis piesiet un nekas neliecina par vietējo viesmīlību un iespējām tuvajā pierīgā dabas dotos jaukumus izbaudīt.

Ķekavas novadu ērti būtu apbraukāt ar velosipēdiem, gan vietējiem, ikdienas gaitās dodoties, gan tūristiem dabas takas apskatot, arī ģimenēm ar bērniem brīvdienu kopā būšanai šāds pārvietošanās veids būtu labs, veselīgs un videi draudzīgs. Pašvaldības teritorijā izbūvēti veloceliņi būtu vērtīgs ieguldījums novada attīstībā un par to ir vērts iestāties.

Par jauniešiem

Bērni – mūsu nākotne un par to ir jādomā jau šodien. Ir jādomā par tālāko virzību, attīstību, jo pretējā gadījumā pēc gadiem desmit mēs atpakaļ saņemsim savā vaļā izaugušus jauniešus, kuri blandās pa ielām un nedara neko. Šobrīd pat valstiskā mērogā esam zaudējuši pieeju jauniešiem, jau pamatskolas līmenī, saprast, kurā virzienā raudzīties, kas ir tas, kas jaunieti varētu interesēt tuvākajā nākotnē.

Kā padarīt Ķekavu pievilcīgu jauniem cilvēkiem, kuru īpatsvars Ķekavā ir audzis? Es domāju, ka svarīgi ir piesaistīt jaunos cilvēkus konkrētam arodam – mūrnieks, skārdnieks, galdnieks, citas pamatīgas profesijas, kuru pratēji bijuši un ir pieprasīti visos laikos. Šobrīd reti kurš jaunieties mājās kopā ar tēvu, vectēvu tādus saimnieka darbus ir darījis. Tā ir vēl viena iespēja pašvaldībai iet pretī savējiem, jauniešiem ierādot amata pamatus, dodot viņiem priekšrocības papildus zināšanu apguvei savā novadā.

Ir iecere pašvaldībā organizēt mācību centru ar profesionālo ievirzi. Mācību centrs, kas darbojas vispārējās izglītības iestādē, no 9.klases jauniešiem dodot iespēju līdzās vispārējai izglītībai apgūt kādas profesiju pamatus, pirmās iemaņas, kas ierāda virzienu un līdz ar to palīdz izdarīt izvēli turpmāk apgūstamajai profesijai.

Tagad pieejamās informācijas apjoms ir milzīgs, taču trūkst iespējas gūt tieši praktiskas iemaņas. Jauniem cilvēkiem ir jādod šāda iespēja, sajust darbu rokās, saprast, kas padodas un interesē.

Esmu ņēmis savā uzņēmumā vasarā uz prakses laiku jaunieti, kurš mācījās arodskolā, ierādīju darbus, mācīju, tā ir laba iespēja gan jaunietim apgūt amatu praktiski, gan uzņēmējam uzaudzināt prasmīgu darba veicēju.

Par celtniecību runājot, situācija ar strādniekiem, ar kvalificētiem, apzinīgiem sava darba veicējiem ir katastrofāla. Kādēļ gan mums būtu jāved iekšā darba spēks no citām zemēm, ja varam laikus domāt un ieguldīt paši savos bērnos.

Uzrunāsim uzņēmējus, kuri ir ieinteresēti kvalificēta darba spēka ieguvē un vietējā mācību centrā izveidosim profesionālās ievirzes programmas jauniešiem ar iespēju apgūt pirmreizējās profesionālās iemaņas, lai veidotu priekšstatu par izvēlētās profesijas būtību.

Latvijā nav programmas kā attīstīt valsti kopumā, mums nav makroekonomiskā redzējuma daudzās jomās. Latvija jau no 90-tajiem gadiem nav ar to nodarbojusies. Sākot ar mazumiņu, varam veidot to lielo, bez sākuma nevar būt turpinājuma.

Sarunas noslēgumā, jautāts par to, kas visvairāk prasās pēc pārmaiņām pašvaldībā, Egils Ručevics atbild – „nekādā veidā nav pieņemams tas, ka daudzas lietas tiek kārtotas starp savējiem, pastarpināti, savu labumu liekot augstāk par citu. Jautājumi tiek risināti divos virzienos – kaut kas pašvaldībai, bet pamata doma ir, kā no tā visa gūt labumu pašam. Galva strādā divos virzienos. Tas ir jālauž un jāmaina iedzīvotājiem par labu, tikai tad ieguvēji būsim mēs visi! Es ticu, ka pozitīvas pārmaiņas Ķekavas novadā ir iespējamas.”

 

Rihards Vikmans

www.kekavaruna.lv

LEAVE A REPLY